Photographer : Yuichiro Noda   Model: Hiroko Oda / Takako Oda   Hair & Make : Rie Shiraishi   Nail : DISCO   Directions : Yasuhiro Kaneko

Photographer : Yuichiro Noda
Model: Hiroko Oda / Takako Oda
Hair & Make : Rie Shiraishi
Nail : DISCO
Directions : Yasuhiro Kaneko